Tag Archives: hoàng quân

Địa ốc Hoàng Quân bán vốn tại ba công ty cho chủ nợ

Địa ốc Hoàng Quân chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại ba công ty liên kết cho 5 cá nhân đang là chủ nợ của họ. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC) vừa thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ […]

0975753838